آدرس محل برگزاری

تهران میدان فاطمی سالن الغدیر تالار وزارت کشور