► تبیین نقشه جامع راه در زمینه مدیریت بحران امنیت شهری در حوزه علوم مهندسی

► عملیاتی سازی و اجرایی نمودن دستاوردهای مدون کنگره در توسعه پایدار

► بیش از 100  دانشگاه ، موسسه ، انجمن ، پژوهشکده و شرکت مشارکت کننده

► بومی سازی تجربیات کشورهای پیشروی جهان

► پنل های تخصص مجزای مرتبط با رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست

► چاپ رایگان تمامی مقالات برگزیده کنگره بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی، پژوهشی، تخصصی وISIپشتیبان کنگره.

► صدور گواهی نامه های بین المللی کنگره با مشارکت آکادمی های معتبر جهان و همانند دوره های گذشته با درج هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنگره قابل استعلام و پیگیری می باشند.

► امکان داوری زودهنگام مقالات در صورت درخواست در مدت 10 روز و امکان شرکت در کنگره به دو صورت حضوری یا غیر حضوری همانند دوره های گذشته.

► اهداء تندیس و لوح تقدیر کنگره به مقالات برتر

► اهداء جوایز نقدی نفیس به 11 مقاله برتر

حضور مستمر نمایندگان صنعت و اقتصاد در کنگره