# عنوان اندازه فایل دانلود
1 فرمت ارائه مقالات پوستری فارسی 359.5 کیلوبایت
2 فرمت ارائه مقالات پوستری انگلیسی 523.5 کیلوبایت
3 فرمت ارائه مقالات سخنرانی 7556 کیلوبایت