نام و نام خانوادگی

دانشگاه

دکتر حمید رضا سهیلی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر سید عیسی کرانیان

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر شهریار حیدری

وزرات کشور

دکتر صارمی

وزرات کشور

دکتر سید رحیم یحیی صفوی

رییس اتحادیه انجمن های جغرافیا

دکتر شکر اله کامیابی

دانشگاه فرماندهی و ستاد

دکتر حسین مینایی

دانشگاه فرماندهی و ستاد

دکتر مصطفی جعفرنژاد

دانشگاه فرماندهی و ستاد

دکتر حمید کریمی

دانشگاه فرماندهی و ستاد

دکتر مسعود سیرتی

ریاست کمیته شهر هوشمند

مسعود مقدس

معاونت طرح برنامه اجا

علیرضا خلعتبری

معاونت طرح برنامه اجا

رضا جهانفر

معاونت طرح برنامه اجا

دکتر احمدرضا طالبیان

دانشگاه خاتم انبیاء

دکتر علیرضا رودباری

دانشگاه شهید ستاری

امیر مسعود مقدسی

دانشگاه شهید ستاری

دکتر مالمیر

دانشگاه نیروی دریایی نوشهر

دکتر عباسی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر محمد پور

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر بحیرایی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر حکیم دوست

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر اقاطاهر

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر فلاح

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر افتخاری

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکترمراد کاویانی راد

دانشگاه خوارزمی

دکتر عیسی ابراهیم زاده

رییس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

دکتر ابوالفضل مشکینی

رییس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق شهری ایران

دکتر سید کمال طبائیان

دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دکترابراهیم مقیمی

دانشگاه تهران

دکتر بهادر زارعی

دانشگاه تهران

مهندس مجتبی معصومی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر بهزاد قره یاضی

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دکتر مطهره محسن پور

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دکتر تولایی

پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران و رییس انجمن ژنتیک ایران

فاطمه ابراهیمی

دانشگاه خوارزمی

دکترمجتبی یمانی

دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر شمسی پور

دانشگاه تهران

دکتر مراد کاویانی نیا

دانشگاه خوارزمی

دکتر مهدیان

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمد حسین فتحی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر ابوالفضل مختاری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر بهروز بهرام آبادی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر علی حنفی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتراحمد پور احمد

دانشگاه تهران

دکترسعید زنگنه

دانشگاه تهران

دکترحسین حاتمی

دانشگاه تهران

دکترحسین منصوریان

دانشگاه تهران

دکترسید عباس رجایی

دانشگاه تهران

دکترعلی اکبر شمسی پور

دانشگاه تهران

دکترحمید کامرانی دلیر

دانشگاه تهران

دکتر داود امینی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران

دکتر مرجان آفریدون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکتر سارا زنگنه بهزادی

دانشگاه پیام نور

دکتر سید عباسی رجایی

دانشگاه تهران

دکتر علیرضا دربان آستانه

دانشگاه تهران

دکتر محمد امین خراسانی

دانشگاه تهران

دکتر رحیم سرور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسین بابازاده

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی محمد ترکاشوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسن احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حمید ماجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسین ذبیهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر فرح حبیب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر ریباز قربانی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر بهمن کارگر

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید علی عبادی نژاد

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ناصر بیات

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر امیر حمزه عالی نژاد

دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر محمد حسن جعفریان

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر یوسف محمدی مقدم

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر منصور شریعتی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر تقی بختیاری

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اکبر رضا زاده

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احسان علی پوری

دانشگاه دفاع ملی

دکتر سیروس فخری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر مهدی کیخایی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمد مهدی ملکی کرم آباد

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر ابراهیم نظری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر بهزاد نظر پور

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمد علی خلیجی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید محمد حسینی       

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دکتر اعظم داودی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سمانه نیک طبع

سازمان بهزیستی استان کرمان

دکتر ابوذر صالحی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر فاطمه صدرا

دانشگاه پیام نور

دکتر یعقوب زارعی

دانشگاه پیام نور

مهندس عاطفه آریان

وزارت کشور

ِDr. Jafar Azmoon

Andhra University

دکتر علی حسینی

دانشگاه تهران

دکتر فاطمه حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

علی محمد احمدوند

دانشگاه ایوان کی

محسن احمدوند

دانشگاه ایوان کی

حسین اقبالی

دانشگاه ایوان کی

نیما فرجیان

دانشگاه ایوان کی

مسعود احمدوند

دانشگاه ایوان کی

محسن عالی

دانشگاه ایوان کی

حسین عالی

دانشگاه ایوان کی

سید عبدالرضا حسینی

دانشگاه ایوان کی

شفق شریفی مقدم

دانشگاه ایوان کی

مهدی محمودی کیا

دانشگاه ایوان کی

دکتر اصغر افتخاری

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر سعید جلالی

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور

دکتر الهام ابوطالبی

دانشگاه آزاد اسلامی سما

دکتر محمد مهدی شعبانی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر ابوالفضل مختاری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر نیما فرزام نیا

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکترحمیدرضا قمی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر حمیدرضا بیات

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر سجاد محمدیاری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر حجت اله پاشاپور

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر مرتضی پورزارع

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر نادر بیرانوند

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر رضا جعفری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر مجید ملکی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر عباس مبشری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر علیرضا اکبرزاده

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر بهمن محمدیان

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر ابراهیم حاجی پور

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر  مهدی غلامپور

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر اصغر محمدی فاتح

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر علیرضا عباسی سمنانی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

دکتر علی محمدپور

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر حمید بحیرایی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر یاسر حکیم دوست

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر رضا آقا طاهر

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر محمد فلاح

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر اکرم افتخاری

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر علی شاملویی

دانشگاه امام علی (ع)

دکتر مسلم احمدی

دانشگاه امام علی (ع)

دکتر زهرا سعادتی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی