نام و نام خانوادگی دانشگاه

دکتر حمید رضا سهیلی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

 دکتر علی حنفی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر مهدیان

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمد حسین فتحی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر داود امینی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران
دکتر سارا زنگنه بهزادی دانشگاه پیام نور

دکتر سید عباسی رجایی

دانشگاه تهران

 دکتر علیرضا دربان آستانه

دانشگاه تهران

 دکتر محمد امین خراسانی

دانشگاه تهران

دکتر رحیم سرور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسین بابازاده

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی محمد ترکاشوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسن احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حمید ماجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حسین ذبیهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 دکتر فرح حبیب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر ریباز قربانی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر بهمن کارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ری

دکتر علی رضا صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 دکتر سید علی عبادی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر ناصر بیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر محمد حسن جعفریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر بهروز بهرام آبادی

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دکتر سیروس فخری

دانشگاه افسری امام علی (ع)

 دکتر مهدی کیخایی

دانشگاه افسری امام علی (ع)
دکتر محمد مهدی ملکی کرم آباد دانشگاه افسری امام علی (ع)
دکتر محمد علی خلیجی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر اعظیم داودی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر سید محمد حسینی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دکتر سمانه نیک طبع سازمان بهزیستی استان کرمان
دکتر زهرا حمیدی دانشگاه آزاد اسلامی تهران قدس
دکتر ابوذر صالحی مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه پیام نور
ِDr. Jafar Azmoon Andhra University
دکتر علی حسینی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه حسینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
علی محمد احمدوند دانشگاه ایوان کی
محسن احمدوند دانشگاه ایوان کی
حسین اقبالی دانشگاه ایوان کی
نیما فرجیان دانشگاه ایوان کی
مسعود احمدوند دانشگاه ایوان کی
محسن عالی دانشگاه ایوان کی
حسین عالی دانشگاه ایوان کی
سید عبدالرضا حسینی دانشگاه ایوان کی
شفق شریفی مقدم دانشگاه ایوان کی
مهدی محمودی کیا دانشگاه ایوان کی
دکتر اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر سعید جلالی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور
دکتر الهام ابوطالبی دانشگاه ازاد اسلامی