راهبردها و رویکردهای مدیریت مرز

 • مناسبات قومی و توسعه امنیت مرزی
 • علامت گذاری ، عمران و انسداد خط مرزی، راهکارها و چالش ها
 • مهاجرت غیرقانونی، آسیب ها و چالش های امنیتی
 • قاچاق کالا، انسان و سلاح و آسیب های اجتماعی

تأثیر فناوری های نوین در کنترل و امنیت مرزها

 • تئوری ها و مبانی نظری، مدیریت کنترل مرزی  و خطوط مرز
 • مدیریت گمرگ ، کنترل، گذرنامه و نقش آن در افزایش ضریب امنیت شهری
 • خدمات حمل و نقل سیستم های اطلاعات پیشرفته مسافران (API)
 • منابع انسانی و اطلاعاتی در مدیریت دسترسی مرزی
 • پشتیبانی اطلاعاتی و کنترل خط مرزی
 • بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری مدیریتی خطوط مرزی

 

تأثیر کارکردهای اقتصادی و تقویت امنیتی مرزنشینان بر امنیت مرز

 • مناسبات قومی در شهرهای مرزی و امنیت شغلی شهروندان
 • مناطق آزاد و امنیت شهرهای مرزی و توسعه اشتغال
 • سرمایه گذاری و نقش آن در امنیت شهرهای مرزی
 • شهرهای مرزی ، بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری
 • بازارچه های مرزی، کولبری و معیشت مرزنشینان

 

کاربرد GIS و سنجش از دور در توسعه امنیت

 • مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و توسعه امنیت
 • مدیریت منابع و زیست گاه های مشترک مرزی
 • مدیریت و امنیت شهری (عمران، معماری، شهرسازی)
 • امنیت و مدیریت منابع  انسانی، امنیت زنان
 • امنیت و مدیریت انرژِی، بحران  آب و اقتصاد
 • امنیت و بازیابی اطلاعات، مدیریت دانش
 • امنیت سایبری و سامانه های هوشمند

 

مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و توسعه امنیت

 • توسعه فرهنگ اجتماعی، امنیت و مدیریت بحران
 • روانشناسی و جامعه شناسی امنیت و مدیریت مخاطرات
 • مدیریت و برنامه ریزی و امنیت شهری
 • مهندسی شهرسازی و توسعه پایدار
 • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 • منظر شهری پایدار و توسعه امنیت
 • مدیریت بحران و مخاطرات شهری
 • پدافند غیر عامل و توسعه امنیت پایدار
 • یافته های نو در امنیت شهری و مناطق سرزمینی
 • معماری مراکز نظامی
 • امنیت و مدیریت انرژِی، بحران  آب و اقتصاد
 • امنیت اقتصادی و توسعه اقتصاد مقاومتی
 •  امنیت و چالش های آب و مدیریت آن
 • امنیت انرژی و توسعه انرژی های نوین

 

مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و توسعه امنیت

 • عوامل مؤثر بر قاچاق در شهرهای مرزی
 • جریان های تروریستی، تفکیری و نیروهای مداخله گر در مرز
 • بحران زدایی و مدیریت مناطق مرزی و کنترل مرز
 • بحران های قومی، آسیب ها و چالش های امنیت سرزمینی 
 • شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
 • شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
 • شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
 • شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
 • شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی
 • منظر شهري پايدار و امنیت

 

مدیریت منابع و زیست گاه های مشترک مرزی

 • مدیریت رودخانه های مرزی و بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی
 • مدیریت و توسعه ذخایر نفتی و گازی  و بهره برداری
 • مدیریت تالاب ها، جنگل ها و احیای آن با رویکرد بازدهی اقتصادی و امنیتی

 

مدیریت و امنیت شهری (عمران، معماری، شهرسازی)

 • امنيت شهرهای مرزی و ابعاد ژئوپولتیکی
 • نقش رسانه های جمعی در امنیت شهرهای مرزی
 • مهندسی عمران و امنیت سرزمینی
 • مهندسی زلزله و امنیت سازه ها
 • مهندسی معماری و توسعه و امنیت پایدار
 • مهندسی حمل و نقل و زیر ساخت های شهری
 • مدیریت شهری و توسعه امنیت شهروندان
 • مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری
 •  روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری
 • نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری
 •  روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی
 •  جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری
 •  مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری
 •  راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری
 •  روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری
 •   آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­های شهری
 •  توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری

 

 امنیت و مدیریت منابع  انسانی، امنیت زنان

 • بررسی عوامل مؤثر بر کندی روند شاخص های توسعه انسانی و ارائه راهکارهای لازم
 • آموزش و تاثیر آن بر امنیت انسانی
 • بررسی روندقاچاق انسان و و علل و عوامل مؤثر بر انجام آن در مرزهای ایران با تاکید بر زنان و دختران
 • بررسی قوانین و مقررات موجود در جهت مبارزه با پدیده قاچاق زنان و دختران 
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت اجتماعی زنان و پیش بینی ساز و کارهای مناسب
 • امنیت اجتماعی و تامین حقوق همه جانبه زنان و کودکان
 • فقر و نگرانی ها و دغدغه های زنان و کودکان و امنیت اقتصادی
 • خشونت علیه زنان و تاثیر آن بر امنیت و سلامت زنان و دختران
 • بررسی تاثیر بحران امنیت بر جامعه زنان
 • بررسی پیامدهای حاصل از سیاست ها و استراتژی های اتخاذ شده بر وضعیت زنان
 • بررسی نقش سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده در گسترش امنیت انسانی
 • مخاطرات امنیت انسانی و سلامت جسمانی-روانی زنان
 • جامعه شناسی و امنیت  

 

امنیت و بازیابی اطلاعات، مدیریت دانش

 

 • معماری اطلاعات
 • هوشمند سازی اطلاعات و زیر ساخت های توسعه امنیت
 • معماری سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت مخاطرات و امنیت اطلاعات
 • سیبرنتیک و اقتصاد شهری
 • سیاست گذاری در امنیت سامانه های هوشمند همراه
 • مدیریت دانش و کارآفرینی
 • بررسی نقش و ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت دانش
 • سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش
 • توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری امنیت محور

 

امنیت سایبری و سامانه های هوشمند

 •  فضای مجازی و امنیت سایبری
 •  امنیت سیستم عامل و برنامه­ های کاربردی سامانه های هوشمند همراه
 • امنیت فرآیند توزیع برنامه های کاربردی سامانه های هوشمند همراه
 • بدافزارهای سامانه های هوشمند همراه و روش­های تحلیل آنها
 • امنیت زیرساخت و سخت افزار مورد استفاده سامانه های هوشمند همراه
 • حریم خصوصی و محافظت از کاربر
 • جرم شناسی

 

تروریسم و مکاتب آن

 • مفهوم تروریسم در ایران و سایر نظام‌های حقوقی
 • ابعاد حقوقی تأمین مالی تروریسم
 • رابطه جرایم تروریستی با سایر جرایم
 • جرایم مانع و تروریسم
 • رابطه تکفیر و تروریسم
 • مسئولیت‌ها و حقوق دولت ایران در مبارزه با تروریسم
 • مزایا و معایت الحاق به اسناد بین‌المللی در حوزه تروریسم
 • جهانی‌شدن سیاست جنایی مقابله با تروریسم
 • اصلاح و درمان تروریست‌ها
 • ابعاد جرم‌شناختی پیشگیری نظامی از تروریسم
 • ایدئولوژی و ارتکاب جرایم تروریستی
 • رسانه و گرایش به گروه‌های تروریستی
 • ارتباط حکومت‌شرکت‌ها و جرایم تروریستی
 • تبارشناسی جرم‌شناختی گروه‌های تروریستی
 • ارزیابی سیاست جنایی کشورها در قبال تروریسم
 • استفاده از فضای مجازی در تروریسم و مبارزه با آن
 • جامعه در معرض خطر و اقدامات تروریستی
 • مطالعه قوم‌شناختی تروریسم
 • پیش‌بینی تروریسم
 • تروریسم از منظر جامعه‌شناسی جنایی
 • رابطه نوع حکمرانی با تروریسم
 • جرم‌شناسی محکومان و تروریسم
 • تروریسم از منظر جرم‌شناسی انتقادی

 

امنیت و مدیریت خط مرزی

 • مدیریت دسترسی و کنترل خطوط مرزی
 • مدیریت امنیت اقتصادی و تقویت بنیه معیشتی مرزنشینان
 • مدیریت بحران های مرزی

 

تنوع زیستی و امنیت غذایی

 •  صنایع فرآوردهای گوشتی و امنیت غذایی
 •  صنایع فرآوردهای لبنی و امنیت غذایی
 •  صنایع فرآوری آبزیان و امنیت غذایی
 •   صنایع کشاورزی و باغبانی و امنیت غذایی
 •   صنایع بسته بندی و امنیت غذایی
 •   صنایع حمل و نقل و امنیت غذایی
 •   قوانین موضوعه در حوزه سلامت و امنیت غذایی
 •   نقش مشاغل وابسته به صنایع غذایی در امنیت غذایی
 •   نقش تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در امنیت غذایی
 •   نقش ارتباط بین صنعت و دانشگاه در امنیت غذایی
 •   نقش اقتصاد ملی در امنیت غذایی
 •   نقش آموزش نیروی انسانی در امنیت غذایی
 •    فن آوریهای نوین و امنیت غذایی
 •    سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و امنیت غذایی
 •    غذاهای عملگرا و غذا داروها و امنیت غذایی

 

کشاورزی، زراعت و امنیت ملی

 • زراعت: اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • به نژادی گیاهان زراعی
 • زیست فناوری گیاهان زراعی
 • نظام‌های زراعی (زراعت ارگانیک، کشاورزی پایدار ...)
 • تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی
 • بهره‌وری و کارایی مصرف آب در گیاهان زراعی
 • روش‌های نوین در تولید محصولات زراعی
 • علف‌های هرز و مدیریت آن‌ها
 • حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی
 • تغییر اقلیم و مدل سازی گیاهان زراعی
 • زراعت و اصلاح گیاهان دارویی
 • سیستم های های تولید زراعی ارگانیک و کم نهاده

 

 

 

 

 •  اقتصاد مقاومتی، مدیریت و توسعه پایدار
 • پدافند غیرعامل
 • مهندسی منابع آب و توسعه پایدار
 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • مهندسی برق و توسعه پایدار
 • مهندسی معدن و توسعه پایدار
 • مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار
 • مهندسی سازه، زلزله و توسعه پایدار
 • مهندسی حمل و نقل  توسعه پایدار
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 • مهندسی هسته ای و توسعه پایدار
 • مهندسی نفت و توسعه پایدار
 • مهندسی پتروشیمی و توسعه پایدار
 • مهندسی منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • مهندسی پزشکی و توسعه پایدار
 • مهندسی صنایع و توسعه پایدار
 • مهندسی شیمی و توسعه پایدار
 • مهندسی مکانیک و توسعه پایدار
 • مهندسی متالوژی و توسعه پایدار
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • مهندسی شهرسازی و مدیریت شهری
 • مرمت بافت ها و آثار تاریخی
 • جامعه شناسی و روانشناسی شهری
 • مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی شهری

 

 

 • فناوری های نوین در علوم محیطی
 • جغرافیای طبیعی و توسعه پایدار
 • جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • رسانه، ارتباطات و توسعه پایدار
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • سنجش از دور و توسعه پایدار
 • آمایش سرزمین
 • حقوق بین الملل
 • تجارت الکترونیک

 

 

 • مدیریت ریسک و بحران 
 • مخاطرات شهری
 • شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
 •  شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
 •  شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
 •  شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
 •  شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی
 • منظر شهري پايدار و امنیت
 • جامعه شناسی و امنیت  
 • روانشناسی نظامی
 • ناهنجاری اجتماعی
 • امنیت اجتماعی
 • مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری
 •  روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری
 •  نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری
 •  روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی
 •  جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری
 •  مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری
 •  راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری
 •  روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری
 •   آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­های شهری
 •  توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری
 • معماری اطلاعات
 • معماری سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • معماری مراکز نظامی
 • مدیریت مخاطرات و امنیت اطلاعات
 • سیبرنتیک و اقتصاد شهری
 • مدیریت دانش و کارآفرینی

 

 

 • مدیریت استراتژیک و امنیت
 • مدیریت بازرگانی و امنیت
 • مدیریت اجرایی و امنیت
 • مدیریت دولتی  و امنیت
 • علوم اقتصادی و امنیت
 • معارف اسلامی و امنیت
 • فلسفه و امنیت
 • مطالعات اجتماعی و امنیت
 • برنامه ریزی درسی و امنیت
 • ادبیات فارسی و امنیت
 • زبان انگلیسی و امنیت
 • باستان شناسی و امنیت
 • هوش مصنوعی و امنیت
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • پیشرفت تحصیلی و امنیت
 • برنامه ریزی آموزشی و امنیت
 • روانشناسی و امنیت