پیام دبیر کنفرانس


به نام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد

Image result for ‫سرهنگ حمیدرضا سهیلی‬‎

امنیت بستر اساسی پیشرفت و توسعۀ پایدار در هر کشوری است. دانشگاه افسری امام علی (ع) که از کانون‌های اصلی پرورش شیرمردان تأمین اقتدار جمهوری اسلامی به ویژه در بُعد نظامی محسوب می‌گردد، در صدد است در راستای ارتقای امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار در مناطق مرزی، کلان‌شهرها و حریم هوایی و زمینی کشور با بهره‌گیری از ایده‌های نو جامعۀ علمی و نخبگان و استفاده از راهکا‌رهای این فرهیختگان، به افزایش اقتدار و قدرت امنیتی بیفزاید. موقعیت راهبردی ایران در منطقۀ غرب آسیا و حضور مداوم تهدیدات خارجی، اتخاذ تمهیدات ضروری برای تأمین منافع ملی و حفظ و حراست از مرزها، مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم کشور را می‌طلبد؛ از جمله اقداماتی که می‌تواند مانع بروز آسیب‌پذیری‌های داخلی شود، بهره‌گیری از اقدامات الزامی پدافند غیرعامل و  رعایت و محافظت همه جانبۀ ساختارهای امنیتی دولتی و خصوصی است که تضمین کننده امنیت ملی می‌باشد.

حفظ امنیت نیاز به نوآوری و خلق ایده‌های نوین و استفاده از توانمندهای علمی جامعۀ اندیشمند و نخبۀ کشور در این عرصه دارد. اگر به کشورهای پیرامونی و غرب آسیا نگاهی انداخته شود، اهمیت امنیت در کشورمان را به خوبی می‌توانیم لمس کنیم که این خود نشان دهندۀ اقتدار نیروهای مسلح و حمایت آحاد مردم می‌باشد. امنیت در کشور زیرساخت و پیشرانۀ پیشرفت و توسعه است.

با نگاهی به نقشۀ راه پیشرفت و توسعۀ کشور، اهتمام به مناطق مرزی برای همگان توصیه می‌شود. این کنفرانس بین‌المللی به ‌دنبال شناسایی قابلیت‌های نامشهود و توانمندساز در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، سیاسی، فناوری، اجتماعی، نظامی و امنیتی است که با تقویت باورهای مردم به خویشتن‌کاری، کارآفرینی و کارآمدی ویژه و باور به توانمندی نیروهای نظامی و خدماتی کشور در کنترل بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، احساس خرسندساز ، آرامشی توأم با رشد و بالندگی برای مردم کشور در پی داشته باشد و از سوی دیگر، توسعۀ دانش‌محور را برای مناطق مرزی به ارمغان ‌آورد.

این همایش درصدد گردآوری ایده‌های بکر صاحبان خرد و دانش شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات احتمالی با مشارکت جامعۀ‌ علمی کشور می‌باشد، امید قطعی است در محورهای گوناگون همایش، تولید دانش و بینش برای پیشرفت و توسعۀ پایدار همه‌جانبه کشور به‌ ویژه در مناطق مرزی حاصل گردد.

 

                                                                                                        حمید رضا سهیلی

                                                                                                                           دبیر کنفرانس